%100 Güvenli Alışveriş

Çevre Temizlik Sağlık Levhaları

- 1 - 2345678
Atık Su Kanalına Madeni Yağ Atıklarını Dökme Dikkat İşareti
Atık Su Kanalına Madeni Yağ Atıklarını Dökme Dikkat İşareti
Ürün Kodu : 13001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Çevrede Ateş Yakmayınız Dikkat İşareti
Çevrede Ateş Yakmayınız Dikkat İşareti
Ürün Kodu : 13002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Hortumla Sulama Yapmayınız - Uyarı Levhası
Hortumla Sulama Yapmayınız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
İçme Suyudur Dikkat İşareti
İçme Suyudur Dikkat İşareti
Ürün Kodu : 13004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları

Köpeğinizin Dışkısını Temizleyiniz - Uyarı Levhası
Köpeğinizin Dışkısını Temizleyiniz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Muslukları Açık Bırakma Dikkat İşareti
Muslukları Açık Bırakma Dikkat İşareti
Ürün Kodu : 13006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Çöp Kutularını Kapalı Tut Dikkat İşareti
Çöp Kutularını Kapalı Tut Dikkat İşareti
Ürün Kodu : 13007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Çimlere Basmayınız - Uyarı Levhası
Çimlere Basmayınız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları

Çiçekleri Koparmayın - Uyarı Levhası
Çiçekleri Koparmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Muslukları Açık Bırakma Dikkat Levhası
Muslukları Açık Bırakma Dikkat Levhası
Ürün Kodu : 13010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Yerlere Tükürmeyin - Uyarı Levhası
Yerlere Tükürmeyin - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Yere Sigara İzmariti Ve Çöp Atmayınız - Uyarı Levhası
Yere Sigara İzmariti Ve Çöp Atmayınız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları

Yerlere Çöp Atmayın Dikkat Levhası
Yerlere Çöp Atmayın Dikkat Levhası
Ürün Kodu : 13013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Çöp Dökmek Yasaktır Dikkat İşareti
Çöp Dökmek Yasaktır Dikkat İşareti
Ürün Kodu : 13014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Buraya Çöp Dökmek Yasaktır - Uyarı Levhası
Buraya Çöp Dökmek Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Su Dökmek Yasaktır - Uyarı Levhası
Su Dökmek Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları

Duvarları Kirletmeyin - Uyarı Levhası
Duvarları Kirletmeyin - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Ellerini Sık Sık Yıka - Uyarı Levhası
Ellerini Sık Sık Yıka - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Ellerinizi Sık Sık Yıkayınız Ve Dezenfekte Ediniz - Uyarı Levhası
Ellerinizi Sık Sık Yıkayınız Ve Dezenfekte Ediniz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
İş Bitiminde Temizlik Yapmak Mecburidir - Uyarı Levhası
İş Bitiminde Temizlik Yapmak Mecburidir - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13021
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
- 1 - 2345678

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)