%100 Güvenli Alışveriş
tuvalet için Arama Sonuçları ...
Tuvalete Sigara Atmayın - Uyarı Levhası
Tuvalete Sigara Atmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13034
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Tuvaletleri Temiz Tut - Uyarı Levhaları
Tuvaletleri Temiz Tut - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 13051
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Tuvaletten Sonra Ellerini Sabunla Yıkamak Mecburidir - Uyarı Levhaları
Tuvaletten Sonra Ellerini Sabunla Yıkamak Mecburidir - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 13056
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Duş Ve Tuvaletleri Temiz Tutalım - Uyarı Levhaları
Duş Ve Tuvaletleri Temiz Tutalım - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 13078
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları

Tuvalete Sigara Atmayın - Uyarı Levhası
Tuvalete Sigara Atmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 13034
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Tuvalet Temizliği Var Girmeyiniz - Uyarı Levhası
Tuvalet Temizliği Var Girmeyiniz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 18147
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Tuvaleti Temiz Tutunuz - Uyarı Tabelası
Tuvaleti Temiz Tutunuz - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 13148
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Tuvalet Yazılı Kapı İsimliği
Tuvalet Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20180
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri

Bayan WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Bayan WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20195
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Bayan WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Bayan WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20196
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Bay WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Bay WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20197
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Bay WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Bay WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20198
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri

Engelli WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Engelli WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20199
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Bay - Bayan WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Bay - Bayan WC (Tuvalet) Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20200
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)