%100 Güvenli Alışveriş

Hız Sınırlayıcı Kasisler

KAUÇUK HIZ KESİCİ - 6 REFLEKTÖRLÜ 600 MM SİYAH
KAUÇUK HIZ KESİCİ - 6 REFLEKTÖRLÜ 600 MM SİYAH
Ürün Kodu : TR9000
58 TL + KDV Sepete Ekle
Hız Sınırlayıcı Kasisler
KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI 600 X 300 X 45 MM SİYAH
KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI 600 X 300 X 45 MM SİYAH
Ürün Kodu : TR9001
29 TL + KDV Sepete Ekle
Hız Sınırlayıcı Kasisler
KAUÇUK HIZ KESİCİ 4 REFLEKTÖRLÜ 500 MM SİYAH
KAUÇUK HIZ KESİCİ 4 REFLEKTÖRLÜ 500 MM SİYAH
Ürün Kodu : TR9002
52 TL + KDV Sepete Ekle
Hız Sınırlayıcı Kasisler
KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI 500 X 500 X 45 SİYAH
KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI 500 X 500 X 45 SİYAH
Ürün Kodu : TR9003
26 TL + KDV Sepete Ekle
Hız Sınırlayıcı Kasisler

KAUÇUK HIZ KESİCİ 2 REFLEKTÖRLÜ 400 X 500 X 45 SİYAH
KAUÇUK HIZ KESİCİ 2 REFLEKTÖRLÜ 400 X 500 X 45 SİYAH
Ürün Kodu : TR9004
45 TL + KDV Sepete Ekle
Hız Sınırlayıcı Kasisler
KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI 400 X 250 X 45 SİYAH
KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI 400 X 250 X 45 SİYAH
Ürün Kodu : TR9005
22,5 TL + KDV Sepete Ekle
Hız Sınırlayıcı Kasisler
KAUÇUK HIZ KESİCİ 2 REFLEKTÖRLÜ 300 X 330 X 40 SİYAH
KAUÇUK HIZ KESİCİ 2 REFLEKTÖRLÜ 300 X 330 X 40 SİYAH
Ürün Kodu : TR9006
40 TL + KDV Sepete Ekle
Hız Sınırlayıcı Kasisler
KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI 300 X 150 X 40 SİYAH
KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI 300 X 150 X 40 SİYAH
Ürün Kodu : TR9007
20 TL + KDV Sepete Ekle
Hız Sınırlayıcı Kasisler

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)