%100 Güvenli Alışveriş

Kişisel Koruyucu Levhaları

- 1 - 23456
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları

Baret Giy - Uyarı Levhası
Baret Giy - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat Baretsiz Çalışma - Uyarı Levhası
Dikkat Baretsiz Çalışma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Baret Giymek Mecburidir - Uyarı Levhası
Baret Giymek Mecburidir - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat Raf Aralarında Yaya Olarak Baretsiz Dolaşmak Tehlikeli ve Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat Raf Aralarında Yaya Olarak Baretsiz Dolaşmak Tehlikeli ve Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları

Baret ve İş Gözlüğü Kullan - Uyarı Levhası
Baret ve İş Gözlüğü Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat - İş Gözlüğü Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat - İş Gözlüğü Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat - İş Gözlüksüz Çalışmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat - İş Gözlüksüz Çalışmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat - Toz Gözlüğü Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat - Toz Gözlüğü Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları

Dikkat - Ziyaretçi Gözlüğünü Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat - Ziyaretçi Gözlüğünü Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat - Gözlük Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat - Gözlük Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat - İş Kazalarından Gözlerinizi Koruyunuz - Uyarı Levhası
Dikkat - İş Kazalarından Gözlerinizi Koruyunuz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat - İş Eldiveni Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat - İş Eldiveni Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları

Dikkat - Eldivensiz Çalışma - Uyarı Levhası
Dikkat - Eldivensiz Çalışma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Manşetli Eldiven Giyiniz - Uyarı Levhası
Manşetli Eldiven Giyiniz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat - Eldiven Giyin - Uyarı Levhası
Dikkat - Eldiven Giyin - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
Dikkat - Eldiven Giymeyiniz - Uyarı Levhası
Dikkat - Eldiven Giymeyiniz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 5020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kişisel Koruyucu Levhaları
- 1 - 23456

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)