%100 Güvenli Alışveriş

Tamir Bakım Levhaları

- 1 - 2345
Dikkat - Arızalıdır, Kullanmayın - Uyarı Levhası
Dikkat - Arızalıdır, Kullanmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Bilgi - Yağ Göstergesini Kontrol Ettiniz mi ? - Uyarı Levhası
Bilgi - Yağ Göstergesini Kontrol Ettiniz mi ? - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Bilgi - Onarım Hizmeti Yapılıyor - Uyarı Levhası
Bilgi - Onarım Hizmeti Yapılıyor - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Arıza Var Dikkat Levhası
Arıza Var Dikkat Levhası
Ürün Kodu : 7004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları

Dikkat - Bakım Var - Uyarı Levhası
Dikkat - Bakım Var - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Bilgi - Tezgah Yağını Kontrol Ediniz - Uyarı Levhası
Bilgi - Tezgah Yağını Kontrol Ediniz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Bilgi - Gösterge ve Manometreleri Sık Sık Kontrol Et - Uyarı Levhası
Bilgi - Gösterge ve Manometreleri Sık Sık Kontrol Et - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Bilgi - Makinedeki Kusur veya Arızayı Derhal Yetkiliye Bildir - Uyarı Levhası
Bilgi - Makinedeki Kusur veya Arızayı Derhal Yetkiliye Bildir - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları

Dikkat - Arıza Var, Çalıştırma - Uyarı Levhası
Dikkat - Arıza Var, Çalıştırma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Dikkat - Bakım Var, Çalıştırma - Uyarı Levhası
Dikkat - Bakım Var, Çalıştırma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Dikkat - Arızalı Takım ve Malzemeyi Kullanma - Uyarı Levhası
Dikkat - Arızalı Takım ve Malzemeyi Kullanma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Dikkat - Hareket Halindeyken Yağlamak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat - Hareket Halindeyken Yağlamak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları

Dikkat - Her Türlü Bakım Onarım için İlgili Amirliğe Haber Vermeden İşe Başlamayınız
Dikkat - Her Türlü Bakım Onarım için İlgili Amirliğe Haber Vermeden İşe Başlamayınız
Ürün Kodu : 7013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Dikkat - Kullanılmaz - Uyarı Levhası
Dikkat - Kullanılmaz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Tehlike - İşe Başlamayınız - Uyarı Levhası
Tehlike - İşe Başlamayınız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Tehlike - Kullanma - Uyarı Levhası
Tehlike - Kullanma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları

Tehlike - Çalıştırmayın ve Dokunmayın - Uyarı Levhası
Tehlike - Çalıştırmayın ve Dokunmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Tehlike Arıza Var - Çalıştırmayın ve Dokunmayın - Uyarı Levhası
Tehlike Arıza Var - Çalıştırmayın ve Dokunmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Tehlike Bakım Var - Çalıştırmayın ve Dokunmayın - Uyarı Levhası
Tehlike Bakım Var - Çalıştırmayın ve Dokunmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
Bilgi - Kullanılabilir - Uyarı Levhası
Bilgi - Kullanılabilir - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 7020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tamir Bakım Levhaları
- 1 - 2345

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)