%100 Güvenli Alışveriş

Tehlikeli Madde Levhaları

- 1 - 2345678
Dikkat - Hidrojen - Uyarı Levhaları
Dikkat - Hidrojen - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 10001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Bilgi - Buhar Vanasını Yavaş Aç - Kapa - Uyarı Levhası
Bilgi - Buhar Vanasını Yavaş Aç - Kapa - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat - Doğal Gaz - Uyarı Levhası
Dikkat - Doğal Gaz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat - L.P.G. Likio Petrol Gazı - Uyarı Levhası
Dikkat - L.P.G. Likio Petrol Gazı - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları

Dikkat - Bütan Gaz Vanasını Açık Bırakma - Uyarı Levhası
Dikkat - Bütan Gaz Vanasını Açık Bırakma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat - Topraklama Yapmadan LPG Dolum Yapmayın - Uyarı Levhası
Dikkat - Topraklama Yapmadan LPG Dolum Yapmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat - Tiner Bütan Gazı Koklamak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat - Tiner Bütan Gazı Koklamak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat - Doğal Gaz Hattı - Uyarı Levhası
Dikkat - Doğal Gaz Hattı - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları

Dikkat - Doğal Gaz Çalışması - Uyarı Levhası
Dikkat - Doğal Gaz Çalışması - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat - Doğal Gaz Ateşle Yaklaşma - Uyarı Levhası
Dikkat - Doğal Gaz Ateşle Yaklaşma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat - Sıcak Suyu Buharı Açma - Uyarı Levhası
Dikkat - Sıcak Suyu Buharı Açma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Bilgi - İşi Biten Bütan Gazı Vanasını Derhal Kapatınız - Uyarı Levhası
Bilgi - İşi Biten Bütan Gazı Vanasını Derhal Kapatınız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları

Dikkat - Klor Tehlikesi - Uyarı Levhası
Dikkat - Klor Tehlikesi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat - Patlayıcı Madde - Uyarı Levhası
Dikkat - Patlayıcı Madde - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat - Açık Alevle Yaklaşma Patlama Tehlikesi - Uyarı Levhası
Dikkat - Açık Alevle Yaklaşma Patlama Tehlikesi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Elleri Tahriş Eder - Uyarı Levhası
Elleri Tahriş Eder - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları

Dikkat Zehir - Uyarı Levhası
Dikkat Zehir - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Dikkat Zehirlenme Tehlikesi - Uyarı Levhası
Dikkat Zehirlenme Tehlikesi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Doğal Gaz - Uyarı Levhası
Doğal Gaz - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Tehlikeli Isı - Uyarı Levhası
Tehlikeli Isı - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10021
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
- 1 - 2345678

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)