%100 Güvenli Alışveriş

Tehlikeli Madde Levhaları

123456 - 7 - 8
Tehlike - Sağlığa Zararlı Zehirli - Uyarı Levhası
Tehlike - Sağlığa Zararlı Zehirli - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10123
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Tehlike - LPG - Uyarı Levhası
Tehlike - LPG - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10124
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Tehlike - LNG - Uyarı Levhası
Tehlike - LNG - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10125
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Tehlike - Asetik Asit - Uyarı Levhası
Tehlike - Asetik Asit - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10126
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları

Tehlike - Nitrik Asit - Uyarı Levhası
Tehlike - Nitrik Asit - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10127
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Tehlike - Aseton - Uyarı Levhası
Tehlike - Aseton - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10128
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Tehlike - Kendiliğinden Kızışan ve Yanan Madde - Uyarı Levhası
Tehlike - Kendiliğinden Kızışan ve Yanan Madde - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10129
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Tehlike - Benzol - Uyarı Levhası
Tehlike - Benzol - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10130
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları

Tehlike - Azot - Uyarı Levhası
Tehlike - Azot - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10131
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Tehlike - Zehirli Madde - Uyarı Levhası
Tehlike - Zehirli Madde - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10132
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Bilgi - Kimyasalların Bulunduğu Kapları Kapalı Tut - Uyarı Levhası
Bilgi - Kimyasalların Bulunduğu Kapları Kapalı Tut - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10133
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Bilgi - Yüzüne ve Vücüduna Asit Gelirse Bol Soğuk Suyla Dikkatlice Yıka - Uyarı Levhası
Bilgi - Yüzüne ve Vücüduna Asit Gelirse Bol Soğuk Suyla Dikkatlice Yıka - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10134
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları

Bilgi - Kimyasal ile Çalışırken Koruyucu Kullan - Uyarı Levhası
Bilgi - Kimyasal ile Çalışırken Koruyucu Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10135
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Bilgi - Asit, Kostik ve Amonyakla Çalışırken Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Bilgi - Asit, Kostik ve Amonyakla Çalışırken Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10137
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Bilgi - Kurşun Bulaşmış Elbiseyi Üfleyerek veya Silkeleyerek Tozu Giderme - Uyarı Levhası
Bilgi - Kurşun Bulaşmış Elbiseyi Üfleyerek veya Silkeleyerek Tozu Giderme - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10138
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Parlayıcı Madde - Uyarı Levhası
Parlayıcı Madde - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10139
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları

Kolay Tutuşan - Uyarı Levhası
Kolay Tutuşan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10140
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Radyoaktif Madde - Uyarı Levhası
Radyoaktif Madde - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10141
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Radyasyon Tehlikesi - Uyarı Levhası
Radyasyon Tehlikesi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10142
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
Tahriş Edici - Uyarı Levhası
Tahriş Edici - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 10143
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlikeli Madde Levhaları
123456 - 7 - 8

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)