%100 Güvenli Alışveriş

Yaya Trafiği Levhaları

- 1 - 23456789
İçeriye Girerken Herhangi Bir Eşya Veya Paket Sokulması Yasaktır - uyarı tabelaları
İçeriye Girerken Herhangi Bir Eşya Veya Paket Sokulması Yasaktır - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Girilmez - uyarı tabelaları
Girilmez - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Yetkililerden Başkası Giremez - uyarı tabelaları
Yetkililerden Başkası Giremez - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
İlgililerden Başkası Giremez - uyarı tabelaları
İlgililerden Başkası Giremez - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları

Yabancıların İşyerine Girmeleri Yasaktır - uyarı tabelaları
Yabancıların İşyerine Girmeleri Yasaktır - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Kabine Girilmesi Yasaktır - uyarı tabelaları
Kabine Girilmesi Yasaktır - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Telefon Santrali Girilmez - uyarı tabelaları
Telefon Santrali Girilmez - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
İşyerine Girmek Yasak Ve Tehlikelidir - uyarı tabelaları
İşyerine Girmek Yasak Ve Tehlikelidir - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları

Ayaklarınızı Kirece Basmadan Girmeyiniz - uyarı tabelaları
Ayaklarınızı Kirece Basmadan Girmeyiniz - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Ayaklarınızı Silmeden Girmeyiniz - uyarı tabelaları
Ayaklarınızı Silmeden Girmeyiniz - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Geçiş Yasaktır - uyarı tabelaları
Geçiş Yasaktır - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
İzinsiz olarak İşyerini Değiştirmek Yasaktır - uyarı tabelaları
İzinsiz olarak İşyerini Değiştirmek Yasaktır - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları

Güvenlik Görevlisine Müraacat Ediniz - uyarı tabelaları
Güvenlik Görevlisine Müraacat Ediniz - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Satıcıların Girmesi Yasaktır - uyarı tabelaları
Satıcıların Girmesi Yasaktır - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Yukarı Çıkmak Yasaktır - uyarı tabelaları
Yukarı Çıkmak Yasaktır - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Erkek İşçilerin İmalat Katına Çıkmaları Yasaktır - uyarı tabelaları
Erkek İşçilerin İmalat Katına Çıkmaları Yasaktır - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları

İşçiler Çalışıyor Hareketlerini Engelleme - uyarı tabelaları
İşçiler Çalışıyor Hareketlerini Engelleme - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Çalışanların Hareketlerini Engellemeyiniz - uyarı tabelaları
Çalışanların Hareketlerini Engellemeyiniz - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Giriş
Giriş
Ürün Kodu : 18019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Çıkış - uyarı tabelaları
Çıkış - uyarı tabelaları
Ürün Kodu : 18020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
- 1 - 23456789

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)