%100 Güvenli Alışveriş

Yaya Trafiği Levhaları

1234 - 5 - 6789
Üst Geçitleri Kullanınız - Uyarı Tabelası
Üst Geçitleri Kullanınız - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18089
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Geçiş Yerlerini Kullanınız - Uyarı Tabelası
Geçiş Yerlerini Kullanınız - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18090
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Döşemede Delik Açarsan Korkuluk Koy - Uyarı Tabelası
Döşemede Delik Açarsan Korkuluk Koy - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18091
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Düşmekten Sakının - Uyarı Tabelası
Düşmekten Sakının - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18092
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları

Kapıları Açıp Kaparken Dikkatli Ol - Uyarı Tabelası
Kapıları Açıp Kaparken Dikkatli Ol - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18093
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Köpek Var - Uyarı Tabelası
Köpek Var - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18094
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Köpek Giremez - Uyarı Tabelası
Köpek Giremez - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18095
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Avlanmak Yasaktır - Uyarı Tabelası
Avlanmak Yasaktır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18096
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları

Kaygan Zemin - Uyarı Tabelası
Kaygan Zemin - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18097
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Boşluk Var - Uyarı Tabelası
Boşluk Var - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18098
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Engel - Uyarı Tabelası
Engel - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18100
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Kayma Tehlikesi - Uyarı Tabelası
Kayma Tehlikesi - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18101
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları

Düşme Tehlikesi - Uyarı Tabelası
Düşme Tehlikesi - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18102
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Islak Zemin - Uyarı Tabelası
Islak Zemin - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18103
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Girmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Girmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18104
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
İzinsiz Girilmez - Uyarı Tabelası
İzinsiz Girilmez - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18105
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları

İşi Olmayan Giremez - Uyarı Tabelası
İşi Olmayan Giremez - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18106
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
İzinli ve Raporlu Olanlar İşyerine Giremez - Uyarı Tabelası
İzinli ve Raporlu Olanlar İşyerine Giremez - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18107
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Ocaklar Çevresine Girmek Yasak ve Tehlikelidir - Uyarı Tabelası
Ocaklar Çevresine Girmek Yasak ve Tehlikelidir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18108
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
Bahçeye Girmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Bahçeye Girmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 18109
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yaya Trafiği Levhaları
1234 - 5 - 6789

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)