%100 Güvenli Alışveriş

Yer Bildirim Levhaları

İş Gözlüğü Yer Bildirim - Uyarı Levhası
İş Gözlüğü Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Baret Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Baret Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Kulak Koruyucu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Kulak Koruyucu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
İş Ayakkabısı Yer Bildirim - Uyarı Levhası
İş Ayakkabısı Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları

Gaz Maskesi Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Gaz Maskesi Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
İş Eldiveni Yer Bildirim - Uyarı Levhası
İş Eldiveni Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Can Yeleği Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Can Yeleği Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Toz Maskesi Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Toz Maskesi Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları

Kullanım Kılavuzu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Kullanım Kılavuzu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Galoş Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Galoş Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
İlk Yardım Malzemesi Yer Bildirim - Uyarı Levhası
İlk Yardım Malzemesi Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Sedye Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Sedye Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları

Tehlike Duşu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Tehlike Duşu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Göz Duşu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Göz Duşu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
İlk Yardım Yer Bildirim - Uyarı Levhası
İlk Yardım Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
İlk Yardım Telefonu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
İlk Yardım Telefonu Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları

Yangın Söndürücü Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Yangın Söndürücü Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Yangın Mücadele Malzemeleri Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Yangın Mücadele Malzemeleri Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Yangın İhbar Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Yangın İhbar Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları
Yangın Dolabı Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Yangın Dolabı Yer Bildirim - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 4020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yer Bildirim Levhaları

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)