%100 Güvenli Alışveriş

Bilgilendirme Levhaları

- 1 - 2345678
Girmek Yasaktır Uyarı Levhası
Girmek Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Dikkat - Yaklaşmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat - Yaklaşmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1042
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Muslukları Açık Bırakma Dikkat İşareti
Muslukları Açık Bırakma Dikkat İşareti
Ürün Kodu : 13006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Önce İş Emniyeti - Uyarı Tabelası
Önce İş Emniyeti - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19021
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İnşaat Şantiye Levhaları

Çalışırken Başkalarını Tehlikeye Sokma - Uyarı Tabelası
Çalışırken Başkalarını Tehlikeye Sokma - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 17116
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Açmayın Tehlikelidir - Uyarı Tabelası
Açmayın Tehlikelidir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Güvenlik Limiti - Uyarı Tabelası
Güvenlik Limiti - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Oksijen Yetersizliği - Uyarı Tabelası
Oksijen Yetersizliği - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları

Önlemek Ödemekten Ucuzdur - Uyarı Tabelası
Önlemek Ödemekten Ucuzdur - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
İş Kazasına Dur Demek Senin Elinde - Uyarı Tabelası
İş Kazasına Dur Demek Senin Elinde - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Gittiğin Yöne Bak Dikkat Levhası
Gittiğin Yöne Bak Dikkat Levhası
Ürün Kodu : 19025
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Her Kazanın Bir Sebebi Vardır - Uyarı Tabelası
Her Kazanın Bir Sebebi Vardır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19023
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları

Önce Can Emniyeti - Uyarı Tabelası
Önce Can Emniyeti - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19022
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Kaza Geliyorum Demez - Uyarı Tabelası
Kaza Geliyorum Demez - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19024
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Önce İş Güvenliği Uyarı Levhası
Önce İş Güvenliği Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 19028
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İnşaat Şantiye Levhaları
Önce Can Güvenliği - Uyarı Tabelası
Önce Can Güvenliği - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19029
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İnşaat Şantiye Levhaları

Dalgın Olma Dalgınlık Felaket Getirir - Uyarı Tabelası
Dalgın Olma Dalgınlık Felaket Getirir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19033
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Dikkatli Ol Kaza Geliyorum Demez - Uyarı Tabelası
Dikkatli Ol Kaza Geliyorum Demez - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19034
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Kaza Geliyorum Demez Tedbir Alınız - Uyarı Tabelası
Kaza Geliyorum Demez Tedbir Alınız - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19035
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Önlem Tedaviden Kolaydır - Uyarı Tabelası
Önlem Tedaviden Kolaydır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19036
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
- 1 - 2345678

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)