%100 Güvenli Alışveriş

Elektrik Levhaları

- 1 - 23456789
Dikkat 24V Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 24V Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 48V Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 48V Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 110V Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 110V Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 220V Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 220V Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları

Dikkat 280V Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 280V Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 380V Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 380V Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 500V Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 500V Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 1000V Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 1000V Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları

Dikkat 3KV Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 3KV Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 6KV Elektrik İkaz Levhasıı
Dikkat 6KV Elektrik İkaz Levhasıı
Ürün Kodu : 12011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 6,3KV Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 6,3KV Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 10,5KV Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 10,5KV Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları

Dikkat 15KV Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 15KV Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 30KV Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 30KV Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 34,5KV Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 34,5KV Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat 66KV Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 66KV Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları

Dikkat 154KV Elektrik İkaz Levhası
Dikkat 154KV Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat Enerji Var İkaz Levhası
Dikkat Enerji Var İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat Elektrik İkaz Levhası
Dikkat Elektrik İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
Dikkat Elektrik Devrede İkaz Levhası
Dikkat Elektrik Devrede İkaz Levhası
Ürün Kodu : 12021
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Elektrik Levhaları
- 1 - 23456789

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)