%100 Güvenli Alışveriş

Emir Levhaları

- 1 - 2345
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Koruyucu Malzeme Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat İş Gözlüğü Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat İş Gözlüğü Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat Baret Giy İş Güvenliği Levhası
Dikkat Baret Giy İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 3003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat İş Eldiveni Giy İş Güvenliği Levhası
Dikkat İş Eldiveni Giy İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 3004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları

Dikkat Kulaklık Tak - Uyarı Levhası
Dikkat Kulaklık Tak - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat İş Ayakkabısı Giy - Uyarı Levhası
Dikkat İş Ayakkabısı Giy - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat İş Elbisesi Giy - Uyarı Levhası
Dikkat İş Elbisesi Giy - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat İş Yeleğini Giy - Uyarı Levhası
Dikkat İş Yeleğini Giy - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları

Dikkat İş Önlüğü Giy - Uyarı Levhası
Dikkat İş Önlüğü Giy - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat Koruyucu Elbise Giy - Uyarı Levhası
Dikkat Koruyucu Elbise Giy - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat Önlük Giymek Mecburidir - Uyarı Levhası
Dikkat Önlük Giymek Mecburidir - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat Kolluk Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat Kolluk Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları

Dikkat Can Yeleği Giy - Uyarı Levhası
Dikkat Can Yeleği Giy - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat Donanımlı İş Elbisesi Giy - Uyarı Levhası
Dikkat Donanımlı İş Elbisesi Giy - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat Fosforlu Yelek Giy - Uyarı Levhası
Dikkat Fosforlu Yelek Giy - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat Baret ve Yüz Siperi Kullan İş Güvenliği Levhası
Dikkat Baret ve Yüz Siperi Kullan İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 3019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları

Dikkat Yüz Siperi Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat Yüz Siperi Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat Solunum Cihazı Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat Solunum Cihazı Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3021
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat Solunum Cihazı ve Baret Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat Solunum Cihazı ve Baret Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3022
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
Dikkat - Kaynak Maskesi Kullan - Uyarı Levhası
Dikkat - Kaynak Maskesi Kullan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 3023
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Emir Levhaları
- 1 - 2345

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)