%100 Güvenli Alışveriş

Sarı Uyarı Levhaları

- 1 - 23
Uçuşan Parçacıklar - Uyarı Tabelası
Uçuşan Parçacıklar - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Çocukları Koruyun - Uyarı Tabelası
Çocukları Koruyun - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Tehlikeli Sıcaklık - Uyarı Tabelası
Tehlikeli Sıcaklık - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Tehlikeli - Uyarı Tabelası
Tehlikeli - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları

İş Güvenliği Kurallarına Uymayanın Resmidir - Uyarı Tabelası
İş Güvenliği Kurallarına Uymayanın Resmidir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Çalışma Var - Uyarı Tabelası
Çalışma Var - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Düşebilir Madde - Uyarı Tabelası
Düşebilir Madde - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Ultraviole Işını - Uyarı Tabelası
Ultraviole Işını - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları

Yeni Boyanmıştır - Uyarı Tabelası
Yeni Boyanmıştır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
İki Cisim Arasında Sıkışmayınız - Uyarı Tabelası
İki Cisim Arasında Sıkışmayınız - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Basınçlı Hava - Uyarı Tabelası
Basınçlı Hava - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19026
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Tehlikeli Bölge - Uyarı Tabelası
Tehlikeli Bölge - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19027
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları

Karantina - Uyarı Tabelası
Karantina - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19031
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Zirai Mücadele İlaçlama Alanı - Uyarı Tabelası
Zirai Mücadele İlaçlama Alanı - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19032
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Önce Güvenlik - Uyarı Tabelası
Önce Güvenlik - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19046
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Önce Can Güvenliği - Uyarı Tabelası
Önce Can Güvenliği - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19048
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları

Kaynar Su - Uyarı Tabelası
Kaynar Su - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19068
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Yüksek Basınç - Uyarı Tabelası
Yüksek Basınç - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19069
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Tehlike - Uyarı Tabelası
Tehlike - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19078
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
Uzak Dur - Uyarı Tabelası
Uzak Dur - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 19079
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Sarı Uyarı Levhaları
- 1 - 23

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)