Fotolümen Levha Nedir?

Türkçe'de ışıldama olarak da bilinen bir kimya olayıdır.  Işıldama, herhangi bir cismin dış bir kaynaktan herhangi bir şekilde aldığı enerjinin bir kısmını elektromanyetik ışınım olarak salmasıdır. 

Işıldama ile görünür ışık yayılması (fotolüminesans) olayının gerçekleşme süresine (elektronun temel enerji düzeyine geri dönmesi için geçen süre) sınıflandırılması ise aşağıdaki gibidir :

Flüro ışıldama (fluoresans) : t < 10−8sn

Fosfor ışıldama (fosforesans) : t > 10−8sn

Burada Fosforesans olarak adlandırılan sınıflandırmadan dolayı, halk arasında bu tip malzeme ile üretilen levhalara Fosforlu Levha  denilmektedir. Işıldamanın karanlıkta nasıl gerçekleştiği aşağıdaki resimde görülebilir.