%100 Güvenli Alışveriş

Yasak Levhaları

- 1 - 23456
Girmek Yasaktır Uyarı Levhası
Girmek Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Yaya Giremez Uyarı Levhası
Yaya Giremez Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Sigara İçmek Yasaktır Uyarı Levhası
Sigara İçmek Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Açık Alev Kullanmak Yasaktır Uyarı Levhası
Açık Alev Kullanmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları

Kibrit Sigara ve Çakmak Yasaktır Uyarı Levhası
Kibrit Sigara ve Çakmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Cep Telefonu Yasaktır Uyarı Levhası
Cep Telefonu Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
İş Makinası Giremez Uyarı Levhası
İş Makinası Giremez Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Forklifte Binmek Yasaktır Uyarı Levhası
Forklifte Binmek Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları

Kaldırılan Yüke Yaklaşmak Yasaktır Uyarı Levhası
Kaldırılan Yüke Yaklaşmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Taşıyıcılara Çöp Atmak Yasaktır Uyarı Levhası
Taşıyıcılara Çöp Atmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Hareketli Makina Aksamına Yaklaşma Uyarı Levhası
Hareketli Makina Aksamına Yaklaşma Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Taşıyıcılara Çöp Atmak Yasaktır Uyarı Levhası
Taşıyıcılara Çöp Atmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları

Kazı Yapmak Yasaktır Uyarı Levhası
Kazı Yapmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Kaldırılan Yük Altında Durmak Yasaktır Uyarı Levhası
Kaldırılan Yük Altında Durmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Vince Yaklaşma Uyarı Levhası
Vince Yaklaşma Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Kaldırılan Yük Altında Durmak Yasaktır Uyarı Levhası
Kaldırılan Yük Altında Durmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları

Arızalı Halat ve Zincir Kullanmak Yasaktır Uyarı Levhası
Arızalı Halat ve Zincir Kullanmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Kaldırılan Yük Altında Durmak Yasaktır Uyarı Levhası
Kaldırılan Yük Altında Durmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Düğüm Atmak Yasaktır Uyarı Levhası
Düğüm Atmak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Malzeme Koymak Yasaktır Uyarı Levhası
Malzeme Koymak Yasaktır Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
- 1 - 23456

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)